Prisstigning pr. 1. februar 2020

Prisudviklingen på råkaffe på New York kaffebørs på Arabica kaffe, har de sidste 5 måneder været dramatisk og ikke siden 2017 har markedet været handlet på et så højt et niveau.

Årsagen til denne prisudvikling skal findes i den rå spekulation som Fondene har udført siden slutningen af oktober måned.

Denne overdrevne spekulation har drevet priserne på kaffe op med omkring 50%. Hertil kommer at kaffebønderne har hævet den præmie som Arabica kaffen handles til ekstra meget, så effekten yderligere er blevet forstærket.

Kaffe handles i US dollar og denne har igennem 2019 også været stigende.

Prisudviklingen på kaffebørsen er voldsom og bevirker at priserne på kaffen kommer til at stige. Men lad os gøre opmærksom på, at det for indeværende er uvis hvor hårdt spekulanterne agter at dominere markedet, hvilket vil kunne føre til yderigere prisstigninger.

Men set i et større perspektiv må vi også erkende, at kaffebønderne igennem de seneste år har lidt under lave priser. Derfor må vi også se prisudviklingen som en kærkommen hjælp til at bringe priserne op på et for kaffebønderne et acceptabelt niveau.

Det nye og højere niveau vil således give kaffebønderne mulighed for at få en forbedret levestandard, foretage de nødvendige investeringer i deres kaffefarme og dermed sikre fremtiden for deres familier og deres børns uddannelse.

Konsekvenserne af spekulationen er som sagt at priserne på kaffe stiger og på denne baggrund ser vi os nødsaget til at hæve vores priser gældende pr. 1. februar 2020. 

Prisudvikling december 2019: