Prisstigning oktober 2021 på kaffe, tilbehørsvarer og flaskevand

Prisstigninger på kaffe

Råvarepriserne generelt og kaffepriserne især er steget markant over en længere periode og synes ikke at være aftagende, og dette begynder for alvor at slå igennem på vores kostpriser og dermed på vores varelagre og vi bliver derfor nødt til at reagere herpå.  

Samtidig er omkostningerne til fragt, pap, folie m.v. desværre også steget i et omfang, hvor det ikke længere er muligt for os at absorbere disse ekstra omkostninger.

Råvaremarkederne er overophedede, og det samme er omkostningerne til fragt, pap m.v.

Forbliver råkaffepriser og øvrige omkostninger på samme niveau, er vi nødsaget til at se ind i yderligere prisstigninger primo næste år.

Konsekvenserne heraf, er som sagt at priserne på kaffe stiger og på denne baggrund ser vi os nødsaget til at hæve vores priser gældende pr. 15. oktober 2021.

 

Prisstigninger på tilbehørsvarer og papirvarer

Den indenlandske fragt er ligeledes stadig udfordret af overophedning i samfundsøkonomien, samt ændringer af regler for lastvognschaufførerne. Sammen med stigende oliepriser gør at vi fortsat oplever markante stigninger på fragt. 

Med stigende oliepriser kommer også prisstigninger på hjælpematerialer og folieemballager; men også priserne på pap og papirpulp er stærkt stigende, bl.a. grundet et stigende aftræk fra Kina.

Ovennævnte prisstigninger er så store stigninger at vi ser os nødsaget til at lade disse omkostninger indgå i varernes pris.

 

Prisstigninger på flaskevand

Grundet stigninger i PET-plast, samt øvrige råvarer hertil, og ligeledes som nævnt ovenfor, vil flaskevand stige med 3,1%.

 

På ovennævnte baggrunde må vi desværre herved varsle en prisstigning på udvalgte tilbehørsvarer, papirvarer, samt flaskevand, løbende henover oktober 2021.