Prisreguleringer

Prisstigninger på kaffe.

Råvarepriserne generelt og kaffepriserne især fortsætter stadig med at stige signifikant og er nu på et niveau, som er mere end dobbelt så højt som i 2020.

Seneste prisjustering blev gennemført på baggrund af en prisudvikling på råkaffe fra starten af 2021 og frem til juni måned. I forbindelse med varslingen informerede vi om yderligere stigninger, hvis ikke råkaffepriserne faldt tilbage til et lavere niveau.

Vi må desværre konstatere, at et fald aldrig kom, men at råkaffepriserne tværtimod er fortsat med at stige. Samtidig er omkostningerne til fragt, pap, folie m.v. desværre også steget i et omfang, hvor det ikke længere er muligt for os at absorbere disse ekstra omkostninger.

Råvaremarkederne er overophedede, og det samme er omkostningerne til fragt, pap m.v.

Forbliver råkaffepriser og øvrige omkostninger på samme niveau, er vi nødsaget til at se ind i yderligere prisstigninger i foråret 2022.

Prisstigninger på tilbehørsvarer og papirvarer.

De stadigt voldsomt stigende rater på pap, karton, papir, alu og andre råvarer og hjælpeprodukter, samt omsiggribende stigninger på energi og fragt, gør at vi desværre ser os nødsaget til at varsle stigninger på vores tilbehørsvarer og papirvarer.

Ovennævnte prisstigninger er så store stigninger, at vi ser os nødsaget til at lade disse omkostninger indgå i varernes pris. 

Prisstigninger på kaffeautomater og serviceydelser.

Grundet stigninger, som nævnt ovenfor, på dele til anvendelse i produktion af kaffeautomater, samt fragt, ser vi os desværre også nødsaget til at hæve priserne på disse, da omkostningerne ikke længere kan absorberes. Stigning på reservedele gør også at vi ser os nødsaget til at hæve vores serviceydelsespriser, herunder på serviceaftaler, filteraftaler, rengøringsaftaler og hygiejneaftaler.

På ovennævnte baggrunde må vi desværre herved varsle prisstigning på kaffe, tilbehørsvarer, papirvarer, samt maskiner og service, gældende pr. 15. januar 2022.

Prisstigninger på kakao og mælkepulver.

Vi er blevet varslet store prisstigninger på kakao og mælkepulver fra vores leverandør.

Disse prisstigninger er så markante, at vi ser os nødsaget til at lade disse omkostninger indgå i varernes pris.

På denne baggrund ser vi os desværre nødsaget til at hæve vores priser gældende pr. 15. marts 2022.