Ansættelsesprocedurer


Når du søger job hos DanKaf er proceduren:
 
Vi modtager din ansøgning
Når vi har modtaget din ansøgning, vil du inden for kort tid modtage en kvittering som bekræftelse på modtagelsen. 
  
Første samtale
Formålet med første samtale er at se hinanden an, uddybe jobbets rammer og muligheder, og du får en kort introduktion til DanKaf. Til samtalen får du mulighed for at uddybe dit CV og din ansøgning, og vurdere, om jobbet matcher dine forventninger. 

Test og anden samtale
Efter første samtale inviteres 2-5 personer videre til et testforløb. Forløbet tilrettelægges individuelt alt efter stillingstypen. Et normalt testforløb har to formål: Dels at kortlægge de personlige præferencer i forhold til arbejdssituationen, og dels at undersøge arbejdsstil og arbejdsmetode.

Vi anvender testværktøjer til at undersøge ansøgerens arbejdsstil og arbejdsmetode. Tests vil altid blive gennemført i forbindelse med samtalen. Spørgerammen til personlighedstesten kan i de fleste tilfælde udfyldes via internettet, inden du møder op.

Ansøgeren vil altid få forudgående besked om de testværktøjer, der anvendes og hvis du har yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at rette henvendelse til vores HR afdeling.

Ved testtilbagemeldingen efter den anden samtale deltager vores HR Manager. HR Manageren giver en tilbagemelding på testresultaterne - og du får mulighed for at uddybe og komme med kommentarer til de enkelte testområder. Der vil endvidere være mulighed for at få forventningsafstemt løn og ansættelsesforhold samt få opklaret eventuelle uklarheder i forhold til stillingen.

Ansættelse
Forud for ansættelsen kan der blive indhentet referencer fra tidligere arbejdsgivere. Dette sker dog kun med din forudgående accept. Du får mundtlig besked, hvis vi tilbyder dig ansættelse.
Kontrakt udarbejdes snarest herefter. 

Afslag
Bliver du ikke inviteret til samtale, eller var til første samtale, vil du som udgangspunkt få et skriftligt afslag. 

Har du været til anden samtale eller test, får du en mundtlig tilbagemelding. Du er altid velkommen til at kontakte HR, hvis du ønsker at få uddybet dit afslag.